PS-vappupuhe Mikkelin kirkkopuistossa 1.5.2017

TYÖN SANKARIT VAPPU 2017

 

Hyvät kuulijat vappu on työn juhla. Työ sen tekeminen ja määrä ovat muuttunut viime vuosikymmeninä ratkaisevasti. Työ sen määrä ja luonne koostuvat nyt ja tulevaisuudessa enemmän lyhytaikaisia työsuhteista. Ammattia joudutaan vaihtamaan elämänsä aikana useita kertoja, uudelleen oppimista ja koulutusta käydään jatkuvasti. Vastuu itsensä elättämisetä tulee usein olemaan yrittäjäpohjaista työskentelyä yksin- tai pienyrittäjänä toimien.

 

Savupiipputeollisuuden kilpailukyky on Suomessa heikentynyt, toimintoja ja pääomia on siirretty merkittävästi ulkomaille. Työpaikkojen lisääntyminen on pääosin tapahtunut pienissä notkeissa yrityksissä erityisesti palvelu- ja matkailualla. Talouttamme on viime vuodet kannatellut kotimainen kysyntä ja matkailutulo.

Verotuloilla katettavat sote-, päivähoito, koulutus- ja vanhuspalvelut ovat enenevässä määrin katettu

yksin- ja pienyrittäjien ja heidän henkilöstönsä tuottamilla verotuloilla. Voidaankin

perustellusti sanoa että yksin- ja pienyrittäjät ovat tämän päivän työnsankareita.

 

Pienyritykset eivät nauti yritys- ja verotukia kuten isot vientiyritykset jotka voivat hyödyntää koneellistamisen ja automaation sekä vielä alihankkijoidenkin maksamat arvonlisäverot omassa tuloksessaan verovähennyksinä. Voidaankin todeta että pienet ja suuret yritykset ovat hyvin eriarvoisessa asemassa tukien ja verotuksen suhteen. Edelliset maa hallitukset ovat lainsäädännöllä aiheuttaneet eriarvoisuuden syntyä.

Nykyisen hallituksen toimet ovat vähän tasoittaneet isojen ja pienten yritysten eriarvoisuutta mutta

korjattavaa on vielä paljon esim. verotuksen painopisteen, yritystukien- ja sekä työsopimus- lainsäädännön osalta erityisesti paikallisen sopimisen osalta.

Lisäksi yrittäjien sosiaalinen asema eläkekertymät ja työttömyysturva tulisi saattaa samalle tasolle kuin työntekijöillä jotta yrittäjyys alkaisi kiinnostaa tulevaisuudessa muutenkin kuin pakottavana vaihtoehtona.

Hallituksen asettama työllistymistavoite 72% on haasteellinen, se edellyttäisi että lähes joka toinen

pienyritys palkkaisi yhden työntekijän lisää. Keskimäärin yrittäjillä onkin liikaa töitä ja tarvetta

lisähenkilöstöä palkkaukseen on kuitenkin lisäkustannukset sekä talouden epävarmuus ja liiaksi sitovat työsopimukset rajoittavat palkkausta.

Olisi ratkaisevaa että pienissä palvelualan yrityksissä otettaisiin käyttöön paikallinen sopiminen joka ei tarkoittaisi palkkojen laskua mutta antaisi mahdollisuuden työajan kohdistamiseksi oikea-aikaiseksi.

Niin kauan kun verot kerätään työvaltasilta pienyrityksiltä palkka- ja arvonlisäverona ja toisaalta

tuetaan vientiyrityksiä arvolisäverohelpotuksin ja pääomasta kerätään matalampaa veroa kuin keskimääri palkkatulosta on taloutemme tasapainottaminen vaikeaa eikä onnistu ilman leikkauksia.

 

Verotusta tulisikin uudistaa samoin kuin teollisuuskin on uusiutunut vähentäen työvoimaa ja siirtyen

automaatio-ja ropotti- kauteen. Verovähennyksiä nauttiva automaatio tulisi huomioida arvonlisä- verotuksessa jotta palkan verotusta voitaisiin laskea ja työllistämistä helpottaa. Työhön perustuvien

palvelujen arvonlisävero tulisi poistaa joko kokonaan tai alentaa huomattavasti, toimenpiteellä olisi merkittävä vaikutus työllistämiseen ja veron tuotto hankkia verotukia vähentämällä.

 

Hyvät kuulijat Etelä-Savo ja Mikkeli tarvitsee myös kipeästi uusia työpaikkoja Saimaan ainutlaatuinen järvialue metsineen ja puhtaine vesineen luo matkailulle erinomaiset puitteet vastaavia

matkailuelementtejä ei ole kuin Lapissa. Nyt on vihdoin Etelä-Savon aika nousta matkailussa lähi-ja

luomuruokatarjonnassa Suomen ja maailmankartalle niiden kautta syntyvät myös ne kaivatut työpaikatkin. Lopuksi haluan tuoda esiin ehdotukseni oikoradan rakentamiseksi Lahdesta-Mikkeliin se toisi Mikkelin pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueeksi ja vahvistaisi Itä-Suomea monella tavoin

Arvoisat kuulijat hyvää kevättä ja vapun jatkoa.

Raimo Heinänen Mikkelin perusuomalaiset pj.

Kirjoitettu 1.5.2017

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa