PERUSSUOMALAISTEN YLEINEN KEVÄTKOKOUS

27.5.2018 klo 13:00 - 16:00

TERVETULOA!

KÄSITELLÄÄN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT (piiriyhdistyksen säännöt §11)

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijat
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä muut läsnäolijat
 4. Todetaan äänioikeutetut jäsenyhdistysten edustajat sekä muut läsnäolijat
 5. Esitetään vahvistettavaksi piirihallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus
 6. Esitetään edellisen vuoden tilit ja tilinpäätös
 7. Luetaan tilintarkaskastajien lausunto
 8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle ja muille tilivelvollisille
 9. Annetaan evästyksiä piirin eri toimieliville ja/tai valituille edustajille
 10. Käsitellään piirihallituksen valmistelemat muut asiat
 11. Kokouksen päättäminen

KAHVITARJOILU ENNEN KOKOUSTA

Kartta latautuu...