MAAKUNTAVAALIT 2019

http://alueuudistus.fi/maakuntavaalit

MAAKUNTAVAALIT 2019

TULE MUKAAN EHDOKKAAKSI MAAKUNTAVAALEIHIN 2019

Perussuomalaiset toimivat kuntien ja kaupunkien valtuustoissa tavallisen ihmisen ja veronmaksajan asialla – äänen vahvistimena ja sananjalkana. Perussuomalaiset tarkastelevat sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksiä kunkin peruskunnan tarpeiden, eri väestöryhmien näkökulmista ja eri palvelujen käyttäjäryhmien näkökulmista. Tekevät tärkeää kokonaistarkastelua siitä, mikä on kulloinkin tärkeää oman kotikunnan sotepalvelujen tulevaisuuden kokonaiskuvassa. Julkisen sektorin päätöksenteon laillisuuskysymykset ovat myös meille tärkeitä. Ja nyt siirtymäaikana haluamme valvoa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen laadun, saatavuuden ja saavutettavuuden toteutumista koko Etelä-Savon maakunnan alueella.

Tule tekemään tätä tärkeää edunvalvontatyötä perusterveydenhuollon, vanhustenhuollon, sosiaalipalvelujen, erityishuoltopalvelujen ja moninaisten tukipalvelujen toimivuuden ja laadun säilyttämiseksi korkealla tasolla maakunta- ja soteuudistuksessa.

Ota yhteyttä ensisijaisesti oman kotikuntasi tai alueesi Perussuomalaiset rp:n paikallisyhdistyksen puheenjohtajistoon tai sihteeriin.

TERVETULOA TEKEMÄÄN TÄRKEÄÄ TYÖTÄ ETELÄ-SAVOLAISTEN IHMISEN HYVÄKSI!