Julkilausuma

ETELÄ-SAVON PERUSSUOMALAISET JULKILAUSUMA 4.12.2016

Etelä-Savon perussuomalaiset toteavat piirin vuosikokouksessa 4.12 Mäntyharjulla, että Sote-uudistuksen jälkeenkin maakunnassamme tulee olla tarpeelliset palvelut kaikille alueen asukkaille. Tämä tarkoittaa riittävää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystystoimintaa, sosiaalipäivystystä sekä suun terveydenhuollon päivystystä.

Etelä-Savon perussuomalaiset pitävät tärkeänä, että maakunnassamme toimivat nyt ja jatkossakin Mikkelin keskussairaala ja Savonlinnan sairaala sekä Pieksämäelle tarjotaan ne erikoissairaanhoidon palvelut lähipalveluina mitä mahdollista siellä toteuttaa. Lähipalvelut on turvattava kaikille. Uudistuksessa tulee maakuntamme erityispiirteet huomioiden ottaa huomioon palvelujen saavutettavuus, päivystyspisteiden väliset etäisyydet sekä väestön tasapuolinen oikeuksien toteuttaminen . Kaikissa sosiaali- ja terveydenhoitopalveluja toteuttavissa yksiköissä tulee olla riittävät voimavarat ja monialainen osaaminen ja valmius erityistilanteiden hoitamiseen. Myös synnytystoiminnan jatkuminen maakunnassamme jatkossakin on tärkeää, eikä tuhannen synnytyksen kriteeri saa olla este toiminnan jatkamiselle.

Etelä-Savon Perussuomalaiset katsovat, että lähipalveluna kunnissamme toteutettavan vastaanottotoiminnan tason tulee olla riittävä. Kiireellisiä vastaanottopalveluja tulisi saada mahdollisimman kattavasti lähipalveluna esimerkiksi omasta terveyskeskuksesta myös iltaisin ja viikonloppuisin. Myös sosiaalipäivystystä tulisi järjestää sekä laajan ympärivuorokautisen terveydenhuollon päivystysyksikön puitteissa, että erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon suppeamman yhteispäivystyksen yhteydessä.

Etelä-Savon perussuomalaiset katsovat, että nyt toteutettava Sote-uudistus tarjoaa periaatteellisen mahdollisuuden korjata vanhaa järjestelmää leimaavat ongelmat.

Mikkelin ja Savonlinnan sairaalat voivat kehittää yhteistyötään ja työnjakoaan edelleenkin kustannuksia säästäväksi. On myös arvioitava mitkä palvelut on järkevämpi järjestää Pieksämäellä olemassa olevissa hyvissä tiloissa. Sote-uudistuksen yhteydessä onkin kehitettävä järkeviä toimintamalleja, uusia käytänteitä ja innovaatioita sekä sähköisiä palveluja, joilla palveluja tarjotaan alueellisesti tasapuolisesti palvelujen tuottajista riippumatta. Kaikkia uusia kustannuksia ei myöskään saa tai voida siirtää kokonaan hankalien etäisyyksien päässä asuvien asiakkaiden maksettavaksi.

Etelä-Savon perussuomalaiset katsovat, että nyt tehtävillä Sote-ratkaisuilla on koko maakunnan elinvoimaisuuden kannalta suuri merkitys. Etelä-Savon perussuomalaiset vaativat poliittisilta päättäjiltä yhteiskunnallista vastuuta uudistuksen toteuttamisessa.

Mäntyharjulla 4.12.2016, Etelä-Savon perussuomalaiset

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa