Kaakkois-Suomen vaalipiirin eduskuntavaalirekisteri

Rekisteriseloste JÄSENREKISTERIN REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10§ 1. Rekisterin pitäjä Rekisterin pitäjänä toimii Perussuomalaiset Kymen piiri ry sekä Perussuomalaiset Etelä-Savon piiri ry. 2. Rekisteriasioista vastaavat yhteyshenkilöt Kymen piirin ja Etelä-Savon piirin puheenjohtajat, piirisihteerit ja vaalipäälliköt sekä vaaliasiamies ja varavaaliasiamies. Tietosuojavastaava valvoo rekisteriä. 3. Rekisterin nimi Perussuomalaisten Kaakkois-Suomen vaalipiirin eduskuntavaalirekisteri, minkä muodostavat Perussuomalaiset Kymen piiri ry sekä Perussuomalaiset Etelä-Savon piiri ry. 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Jäsenrekisteri on Perussuomalaisten Kymen piiri ry:n ja Etelä-Savon piiri ry:n eduskuntavaalien ehdokassuostumus-lomakkeen täyttäneistä ja allekirjoittaneista ehdokasluettelo. Rekisteri muodostuu Perussuomalaiset puolueen jäsenistä ja se on henkilötietorekisteri. Rekisterin tietoja käytetään eduskuntavaalien ehdokas- ja ehdokkaaksi hyväksyttyjen tietojen hallintaan ja päätöksien tekemisen lisäksi piirin ja puolueen vaalityöhön mukaisiin tarkoituksiin. Vaalirekisteri sisältää myös suostumuslomakkeen ns. puolueveron pidättämiseen ja muita ehdokkuuteen liittyviä sopimuspapereita. Rekisteristä luovutetaan vaalilain mukaisia tietoja ja ehdokaslomake eduskuntavaalien keskusvaalilautakunnan ilmoittamaan paikkaan valtuutetun vaaliasiamiehen/varavaaliasiamiehen välityksellä. 5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin kerätään henkilön nimen lisäksi yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), ammatti/titteli, valokuva (ehdokaskuva) ja vaalilain mukaisesti henkilötunnus. Rekisterissä oleva henkilö voi ilmoittaa itse omia tietojaan ns. ehdokasgalleriaan. Rekisteri on sähköinen ja paperinen. 6. Rekisteröity henkilöryhmä Perussuomalaisten Kymen piirin ja Etelä-Savon piirin eduskuntavaaliehdokkaaksi kirjallisen ehdokassopimuksen täyttämisen perusteella. 7. Tietojen luovuttaminen Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 8. Rekisterin suojaus Ainoastaan määrätyillä rekisterin ylläpitoon oikeutetuilla henkilöillä on oikeus käyttää rekisterin tietoja. Lisäksi rekisteristä luovutetaan eduskuntavaaliehdokkuuden asettamiseen tarvittavat tiedot ja allekirjoitetut ehdokashakemuslomakkeet vaalien järjestävälle keskusvaalilautakunnan ilmoittamalla tavalla nimetyn vaaliasiamiehen ja/tai hänen varansa avulla. Piirillä on myös nimetty tietosuojavastaava, joka valvoo myös henkilörekisteriä. 9. Tietojen tarkastusoikeus Ehdokassopimuksen allekirjoittaneelle kerrotaan rekisteriin liittämisestä ja samalla oikeudesta pyytäessään tarkastaa omat tallennetut tiedot.