Henkilörekisteri eduskunta- ja maakuntavaaleihin

Rekisteriseloste

JÄSENREKISTERIN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10§ 1.

  1. Rekisterin pitäjä

Rekisterin pitäjänä toimii Perussuomalaiset Etelä-Savon piiri ry.

  1. Rekisteriasioista vastaavat yhteyshenkilöt

Etelä-Savon piirin puheenjohtaja, piirisihteeri (tietoturvavastaava valvoo rekisteriä) ja vaalipäällikkö sekä vaalivastaavat.

  1. Rekisterin nimi

Perussuomalaisten Etelä-Savon piirin vaalirekisteri

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.

Jäsenrekisteri on Perussuomalaisten Etelä-Savon piiri ry:n eduskunta- ja maakuntavaalien ehdokassuostumus- lomakkeen täyttäneistä ja allekirjoittaneista ehdokasluettelo. Rekisteri muodostuu Perussuomalaiset puolueen jäsenistä ja se on henkilötietojen rekisteri. Rekisterin tietoja käytetään eduskunta- ja maakuntavaalien ehdokas-ehdokkaiden ja ehdokkaaksi hyväksyttyjen tietojen hallintaan sekä päätöksien tekemisen lisäksi piirin ja puolueen vaalityön mukaisiin tarkoituksiin. Vaalirekisteri sisältää suostumuslomakkeen puolueveron pidättämiseen ja muita ehdokkuuteen liittyviä sopimuspapereita. Rekisteristä luovutetaan vaalilain mukaisia tietoja ja ehdokaslomake eduskunta- ja maakuntavaalien keskusvaalilautakunnan ilmoittamaan paikkaan valtuutetun vaalivastaavan välityksellä.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään henkilön nimen lisäksi yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), ammatti/titteli, valokuva (ehdokaskuva) ja vaalilain mukaisesti henkilötunnus. Rekisterissä oleva henkilö voi ilmoittaa itse omia tietojaan ehdokasgalleriaan. Rekisteri on paperinen ja sähköinen.

  1. Rekisteröity henkilöryhmä

Perussuomalaisten Etelä-Savon piirin eduskunta- ja maakuntavaali ehdokkaaksi kirjallisen ehdokashakemuksen täyttämisen perusteella.

  1. Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

  1. Rekisterin suojaus

Ainoastaan määrätyillä rekisterin ylläpitoon oikeutetuilla henkilöillä on oikeus käyttää rekisterin tietoja. Rekisteristä luovutetaan tiedot eduskunta- ja maakuntavaaliehdokkuuden asettamiseen. Allekirjoitetut ehdokashakemuslomakkeet vaalien järjestävälle keskusvaalilautakunnan ilmoittamalla tavalla nimetyn vaalivastaavan avulla.

  1. Tietojen tarkastusoikeus

Ehdokassopimuksen allekirjoittaneelle kerrotaan rekisteriin liittämisestä ja samalla oikeudesta pyytäessään tarkastaa omat tallennetut tiedot.